Ons 10 stappenplan geeft u houvast

vlinder
Doorgaans neemt men contact met ons op direct na het overlijden van een dierbare. In veel gevallen is het ook al goed dat eerder te doen. Bijvoorbeeld bij leven en welzijn om de eigen uitvaartwensen alvast in kaart te brengen. Ons wensenboekje kan u daarbij helpen. Het geeft u rust en de nabestaanden te zijner tijd houvast.

Ook als een overlijden zich op korte termijn voordoet, bijvoorbeeld door ziekte of ten gevolge van euthanasie, is het zinvol om eerder contact met ons op te nemen. Wij komen dan graag naar u toe om samen de eerste stappen te zetten naar een passend afscheid.

EERSTE CONTACT

Bij leven en welzijn

 

 

 

Na een overlijden dient allereerst een arts te worden ingeschakeld om het overlijden vast te stellen. Aan de hand van diens verklaringen dienen namelijk alle wettelijke formaliteiten te worden geregeld.

Indien het overlijden thuis plaatsvindt, dient u zelf de huisarts te bellen. In geval van een overlijden in een ziekenhuis of zorginstelling regelt de verzorging dat.

In geval van overlijden in het buitenland dient zo snel mogelijk contact te worden opgenomen met de alarmcentrale van uw reisverzekering.

1. BEL UW HUISARTS

Direct na overlijden

 

 

 

Voordat u ons belt, neemt u dan eerst even de tijd om samen stil te staan bij het overlijden.

Vervolgens neemt u contact met ons op.

Wij zijn dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend. Wanneer u ook belt, altijd wordt u door een van onze eigen mensen persoonlijk te woord gestaan.

Ongeacht waar u bent verzekerd, mag u altijd een beroep op ons doen.

Wij staan klaar om u te helpen.

2. BEL BOUWENS

020 647 12 12

 

 

 

Onze eerste zorg gaat uit naar de overledene. Indien iemand thuis overlijdt, dan regelen wij in goed overleg met de nabestaanden de eerste verzorging. De overledene kan thuis worden verzorgd en opgebaard of worden overgebracht naar een van onze uitvaartcentra. Ook behoort thanatopraxi (een vorm van lichte balseming) tot de mogelijkheden.

Wanneer het overlijden plaatsvindt in een ziekenhuis of in een zorginstelling, dan vindt daar doorgaans de eerste verzorging van de overledene plaats.

Neem op zo’n emotioneel moment – direct na het overlijden van uw dierbare – geen overhaaste beslissingen, maar neem daarna in alle rust contact met ons op.

3. LAATSTE VERZORGING

Van uw dierbare

 

 

 

Als de eerste zorg voor uw dierbare is geregeld, gaan wij graag met u om de tafel om de uitvaartwensen te bespreken. Uw persoonlijke uitvaartleider komt dan naar u toe om u bij te staan en het afscheid samen vorm te geven.

Tijdens dit kennismakingsgesprek vertelt u over de overledene. Wij hebben daarbij oog voor alle betrokkenen en proberen ons te verdiepen in zijn of haar leven. Hierdoor zorgt onze uitvaartleider voor een goede vertaalslag naar en uitvoering van de uitvaartwensen.

Zo past het afscheid helemaal bij u, de overledene en de nabestaanden.

4. BESPREKEN WENSEN

Met uw persoonlijke uitvaartleider

 

 

 

De kosten van het afscheid variëren, afhankelijk van de omvang van het afscheid en de door u aangegeven wensen. Om goed inzicht te verschaffen en samen met de uitvaartleider bij te sturen, ontvangt u van ons een helder gespecificeerd overzicht van de kosten.

Enkele weken na de uitvaart ontvangt u van ons de financiële eindafrekening. Deze is gebaseerd op het vooraf ontvangen voorlopige kostenoverzicht.

Tevens regelen wij de uitkering van de aanwezige uitvaartpolissen. Deze wordt verrekend met de werkelijke kosten.

5. KOSTENOVERZICHT

Transparant over kosten

 

 

 

Op basis van de overlijdenspapieren die door de arts na het overlijden zijn afgegeven, verzorgen wij voor u de aangifte van overlijden in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Automatisch wordt dan ook de gemeente waar u woonachtig bent geïnformeerd. Uiterlijk op de dag van de uitvaart ontvangt u van ons de akte van overlijden en een aantal afschriften hiervan.

De akte van overlijden heeft u nodig om allerlei instanties (notaris, bank, verzekeringen, e.d.) te informeren over het overlijden. Dit heeft geen haast en kan in alle rust gebeuren na de uitvaart.

6. AANGIFTE VAN OVERLIJDEN

Door ons bij de gemeente

 

 

 

Zodra de dag en de locatie van het afscheid zijn vastgesteld, is het tijd om verdere familie, vrienden en bekenden te informeren over het overlijden en de dag van de uitvaart. Doorgaans gebeurt dit door middel van een rouwbrief per reguliere post. Ook is het mogelijk een digitale aankondiging te versturen.

Wij verzorgen voor u al het rouwdrukwerk. Uiteraard ontvangt u vooraf van ons een zetproef ter goedkeuring. Desgewenst wordt de verzending door ons voorbereid en wordt de rouwpost door ons aangeboden bij de post.

Op basis van de rouwbrief kan er een tekst worden opgesteld voor plaatsing in de krant. Wij coördineren voor u ook de plaatsing van rouwadvertenties in dag- en weekbladen.

7. AANKONDIGING UITVAART

Rouwbrieven en advertenties

 

 

 

In aanloop naar de dag van de uitvaart staat alles in het teken van het naderende afscheid.

Wat gaat er gebeuren en waar?
Wie spreekt er en welke muziek is passend bij het afscheid? Is het nog wenselijk om gezamenlijk ergens langs te rijden, bijvoorbeeld het woon- of geboortehuis, de kantine van de sportvereniging of een andere dierbare plek?

Wij maken een draaiboek voor het afscheid, gebaseerd op al uw wensen.

8. DRAAIBOEK

Een duidelijk overzicht

 

 

 

De dag van de uitvaart. Alles is in detail voorbereid en nu is daar het moment van afscheid nemen. Het moment van terugkijken op het leven en het delen van verhalen en dierbare herinneringen met elkaar.

Veelal valt het afscheid samen op één dag. Ook kan het zijn dat er de avond voorafgaand aan de begrafenis of crematie een afscheidsmoment is voor u en uw naasten.

Uw persoonlijke uitvaartleider is die dag uw ceremoniemeester en kan desgewenst de afscheidsbijeenkomst voor u leiden. Andere leden van ons team zijn er om alle genodigden op te vangen en te verwelkomen.

Wij zorgen samen voor een bijzonder afscheid.

9. HET AFSCHEID

Maken wij samen bijzonder

 

 

 

Na het persoonlijke afscheid begint de rouwverwerking. Een goed afscheid is daarbij de eerste stap. Veelal is het een kwestie van tijd, het doorleven van de vier seizoenen, alvorens er ruimte komt voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Tijd die de omgeving vaak niet in acht neemt, maar voor uzelf o zo belangrijk is.

Los van alle emoties zijn er ook zakelijke beslommeringen die uw aandacht vragen. Om u daarbij te helpen, ontvangt u de ‘Gids na overlijden’ met praktische handreikingen. Ook kunnen wij u in contact brengen met professionals die de afwikkeling van de nalatenschap voor u regelen.

Iedere traan die je voor of tijdens de uitvaart laat, ben je kwijt.
Alle tranen die je inslikt, draag je de rest van je leven met je mee.

10. AFRONDING UITVAART

Begin van de rouwverwerking

    Bel mij terug

    Vul uw naam en telefoonnummer in, dan bellen wij u spoedig. Of bezoek onze contactpagina voor een vraag, het aanvragen van een brochure of een wensenboekje.

      Bel mij terug

      Vul uw naam en telefoonnummer in, dan bellen wij u spoedig. Of bezoek onze contactpagina voor een vraag, het aanvragen van een brochure of een wensenboekje.