Logo Bouwens Uitvaarten

ONS 10 STAPPENPLAN
GEEFT U HOUVAST

vlinder

Eerste contact

EERSTE CONTACT

Bij leven en welzijn

Bel uw huisarts

1. BEL UW HUISARTS

direct na overlijden

Bel Bouwens

2. BEL BOUWENS

020 647 12 12

Laatste verzorging

3. LAATSTE VERZORGING

van uw dierbare

Bespreken wensen

4. BESPREKEN WENSEN

met uw persoonlijke uitvaartleider

Kostenoverzicht

5. KOSTENOVERZICHT

transparant over kosten

Aangifte van overlijden

6. AANGIFTE VAN OVERLIJDEN

door ons bij de gemeente

Aankondiging uitvaart

7. AANKONDIGING UITVAART

rouwbrieven en advertenties

Draaiboek

8. DRAAIBOEK

een duidelijk overzicht

Het afscheid

9. HET AFSCHEID

maken wij samen bijzonder

Afronding uitvaart

10. AFRONDING UITVAART

begin van de rouwverwerking