Begraven of cremeren

BEGRAVEN

Begraafplaats

De laatste rustplaats is een persoonlijke keuze. Als er al een familiegraf is, is het duidelijk waar u of uw dierbare zal worden begraven. Of de begraafplaats in de buurt is of elders in Nederland of zelfs daarbuiten, in alle gevallen kunnen wij zorgen voor een stijlvolle uitvaart.

Als er nog geen graf is, zal er een keuze gemaakt dienen te worden waar en in wat voor soort graf de begrafenis zal plaatsvinden. Vrijwel elke begraafplaats beschikt over algemene graven en familiegraven.

Familiegraven – ook wel particuliere graven genoemd – worden doorgaans uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Tegenwoordig is het ook mogelijk om een eigen graf voor de periode van 10 jaar uit te geven. Nadat de grafduur is verstreken, kan de graftermijn telkens met 10 jaar worden verlengd. De rechthebbende van het graf – een van de familieleden – bepaalt wie er in het graf begraven kan worden.

Algemene graven worden uitgegeven voor maximaal 10 jaar, de minimale grafrusttermijn in Nederland. In het graf rusten meerdere (onbekende) personen boven elkaar. Op het graf komen dan twee of drie kleine grafstenen, afhankelijk van hoeveel mensen er begraven liggen. Na het verstrijken van de periode van 10 jaar is de grafduur niet te verlengen. Indien u dan toch een rustplek wenst aan te houden, dan dient uw dierbare elders herbegraven te worden. Ook is het mogelijk om dan over te gaan tot crematie. Bij crematie na opgraving kunt u zelf beschikken over de as en bepalen wat u ermee wenst te doen.

CREMEREN

Urnen graf

Tegenwoordig kiezen de meeste mensen in Nederland voor een crematie.

De keuze voor een bepaald crematorium is vrij. Ieder crematorium heeft zijn eigen mogelijkheden en het is dus raadzaam u daarover te laten informeren.

Op onze eigen locatie in Uithoorn nemen wij de tijd om u in alle rust afscheid te laten nemen. Er is geen druk van andere families die daar ook afscheid willen nemen. Het crematorium staat telkens ter beschikking van één familie.

Het gebouw beschikt over alle faciliteiten om de opbaring, het rouwbezoek, de afscheidsbijeenkomst en de condoleance op een plek te laten plaatsvinden. Ook is het mogelijk om de bijeenkomst op afstand live te volgen.

Ten aanzien van de asbestemming zijn de keuzes zeer divers. U kunt ervoor kiezen om de as te laten verstrooien boven zee of over land of op een dierbare plek. Ook een blijvende plaats is mogelijk, zoals in een columbarium of in een (urnen)graf bij het crematorium of op een begraafplaats elders. Eveneens kunt u ervoor kiezen de as thuis te bewaren of te laten verwerken in een sieraad.

Het is wettelijk bepaald dat de as na de crematie minimaal een maand in het crematorium bewaard dient te worden. Na deze maand kan aan de gewenste asbestemming invulling worden gegeven.

    Bel mij terug

    Vul uw naam en telefoonnummer in, dan bellen wij u spoedig. Of bezoek onze contactpagina voor een vraag, het aanvragen van een brochure of een wensenboekje.

      Bel mij terug

      Vul uw naam en telefoonnummer in, dan bellen wij u spoedig. Of bezoek onze contactpagina voor een vraag, het aanvragen van een brochure of een wensenboekje.