Logo Bouwens Uitvaarten

Eerste gesprek

U kunt vooraf met Uitvaartcentrum Bouwens de juiste voorzieningen treffen voor uw toekomstige eigen uitvaart. Het is immers niet de bedoeling dat nabestaanden voor problemen komen te staan die voorkomen hadden kunnen worden.

WENSENBOEKJE


Met ons wensenboekje kunt u uw wensen kenbaar maken voor uw eigen afscheid. Het boekje is bedoeld als bron van inspiratie om te komen tot de juiste afwegingen.

U kunt ervoor kiezen het wensenboekje met iemand te bespreken of het bij uw papieren te bewaren zodat het na uw overlijden geraadpleegd kan worden. Dit boekje kan de basis zijn voor het opstellen van een Wilsbeschikking bij overlijden. Tijdens een gesprek met een uitvaartleider worden dan de wensen officieel vastgelegd.

Via onze contactpagina kunt u contact opnemen en/of een wensenboekje aanvragen.

Financiën

Ook, en misschien wel vooral, moet de financiële zijde goed overwogen en geregeld zijn. Het is immers spijtig als nabestaanden niet kunnen voldoen aan bepaalde wensen, omdat de wensen niet bekend zijn en er in financieel opzicht geen goede voorzieningen zijn getroffen. Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.

DEPOSITOFONDS UITVAARTCENTRUM BOUWENS


Bij Bouwens kunt u bij leven en welzijn de wensen ten aanzien van de toekomstige uitvaart bespreken en laten vastleggen in een Wilsbeschikking bij overlijden, maar ook al financiële maatregelen treffen door storting in Depositofonds Uitvaartcentrum Bouwens. Over het gestorte bedrag wordt jaarlijks rente bijgeschreven.

REGISTER UITVAARTCENTRUM BOUWENS


Tevens bestaat er de mogelijkheid tot het inschrijven in het register van Uitvaartcentrum Bouwens. De ingeschrevene geeft hiermee aan dat zijn of haar uitvaart door Uitvaartcentrum Bouwens mag worden verzorgd.