Privacy verklaring

UITVAARTCENTRUM BOUWENS B.V. gaat zorgvuldig om met uw privacy en verwerkt persoonsgegevens alleen in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden:
• afhandeling van door u gevraagde informatie;
• uitvoering van onze dienstverlening;
• nieuwsbrief;
• aanvullende informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;
• werving of selectie;
• uitnodigen voor bijeenkomsten;
• verwerken van feedback;
• vrijblijvend klant- of marktonderzoek;
• gebruikersstatistieken;
• beveiliging en verbetering van onze website.

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan UITVAARTCENTRUM BOUWENS B.V. gebruikmaken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten worden uw gegevens niet ter beschikking gesteld aan derden. U kunt uw gegevens altijd opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen door contact op te nemen via info@bouwensuitvaarten.nl.

Cookies
Voor het bijhouden van klikgedrag maakt UITVAARTCENTRUM BOUWENS B.V. op de website gebruik van analysesystemen die zich baseren op cookies. Met deze informatie wordt het gebruik van de website geanalyseerd, kunnen statistieken worden gegenereerd en de website worden verbeterd. De cookies waarop de analysesystemen zich baseren worden geplaatst door de aanbieder van het betreffende analysesysteem zonder tussenkomst van UITVAARTCENTRUM BOUWENS B.V. Deze cookies zijn nooit direct terug te brengen tot individuen, zodat bezoekers van de website altijd anoniem blijven.
Met de gegevens gaat UITVAARTCENTRUM BOUWENS B.V vertrouwelijk om, tenzij zij bijvoorbeeld op basis van wettelijke bepalingen, verplicht is deze informatie te delen. Cookies kunt u altijd van uw computer verwijderen.

Gebruik van email of het contactformulier
Wanneer u UITVAARTCENTRUM BOUWENS B.V. mailt, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Wanneer u het contactformulier invult, slaat UITVAARTCENTRUM BOUWENS B.V. de volgende informatie op: uw naam, e-mailadres, woonadres en het telefoonnummer. Soms vragen wij additionele informatie die voor de desbetreffende situatie relevant is om onze diensten beter te kunnen verlenen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij met niet standaard encryptiemethoden.

(Telefonische) bereikbaarheid
U kunt bellen en e-mailen met onze medewerkers. UITVAARTCENTRUM BOUWENS B.V. registreert en bewaart persoonsgegevens en de inhoud van het telefoongesprek ten behoeve van onze service, analyses en ter verbetering van onze diensten.

Beveiliging van gegevens
UITVAARTCENTRUM BOUWENS B.V. maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijzigingen te voorkomen van de informatie die UITVAARTCENTRUM BOUWENS B.V. ontvangt.

Disclaimer
De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en kan niet beschouwd worden als persoonlijk of professioneel advies. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag gelegd. Desalniettemin kan UITVAARTCENTRUM BOUWENS B.V. niet altijd garanderen dat deze compleet, actueel en/of accuraat is. Gebruik van de informatie of de site gebeurt dan ook op eigen risico. De informatie op de website is beschermd en kan alleen aangewend worden voor persoonlijke doeleinden en niet voor andere, in het bijzonder niet voor commerciële, doeleinden.

Aansprakelijkheid
UITVAARTCENTRUM BOUWENS B.V. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die UITVAARTCENTRUM BOUWENS B.V. verwerkt ten behoeve van www.bouwensuitvaarten.nl.

Wijziging privacy verklaring
UITVAARTCENTRUM BOUWENS B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal via www.bouwensuitvaarten.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.bouwensuitvaarten.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.bouwensuitvaarten.nl in de gaten. De huidige Privacy verklaring is bijgewerkt op 1-05-2022.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze per e-mail richten aan: info@bouwensuitvaarten.nl